تبلیغات
زمین شناخت 2017 - مطالب سوال امتحانی ( زمین شناسی سوم )


نمونه پرسش های زمین شناسی سوم ( 1 )

1 - به پرسش های زیر ، پاسخ مناسب دهید ؟

1 ) در دگرگونی مجاورتی دما عامل تعیین کننده است یا فشار ؟
پاسخ : دما .

2 ) به کمک چه خواصی می توان باریت را از کلسیت تشخیص داد ؟
پاسخ : چگالی نسبی ، اثر اسید کلریدریک .

3 ) ایجاد تلماسه را بیش تر حاصل رسوبات بار معلق می توان دانست یا بار بستری ؟
پاسخ : بار بستری .

4 ) رود ها ، موادی را که با خود حمل می کنند ، در چه محلی ته نشین می سازند ؟
پاسخ : دهانه ی رود .

5 ) گرهک های منگنز ، در جایی که سرعت رسوب کذاری ( کم - زیاد ) است ، ایجاد می شوند .
پاسخ : کم .


آخرین پست ها

24 - دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم ( کنکوری و امتحانی )..........یکشنبه 24 دی 1396

23 - تجربۀ سفر فضایی با کپسول آمازون ...........یکشنبه 17 دی 1396

22 - کشف آثار و استخوان هایی از مصر باستان..........یکشنبه 17 دی 1396

21 - دانلود جزوه ی چهار راه زمین شناسی یازدهم مخصوص کنکور..........یکشنبه 17 دی 1396

20 - دانلود جزوه ی چهار راه زمین شناسی یازدهم مخصوص ایام امتحانات..........یکشنبه 17 دی 1396

19 - دانلود جزوه ی چهار راه زمین شناسی سوم مخصوص امتحان نهایی..........یکشنبه 17 دی 1396

18 - تست ارشد زمین شناسی ( مطلب در زمین شناسی یازدهم )..........سه شنبه 12 دی 1396

17 - زمین شناسی یازدهم ( تست )..........سه شنبه 12 دی 1396

16 - زمین شناسی یازدهم ( تست )..........سه شنبه 12 دی 1396

15 - زمین شناسی یازدهم ( تست )..........سه شنبه 12 دی 1396

14 - ثبت نخستین امواج زلزله توسط دستگاه لرزه نگار ( تست )..........پنجشنبه 7 دی 1396

13 - جمله ی صحیح ( تست )..........جمعه 24 آذر 1396

12 - کاهش عمومی هوای کره ی زمین ( تست )..........جمعه 24 آذر 1396

11 - تخریب عنصر رادیو اکتیو با تولید گاز ( تست )..........پنجشنبه 23 آذر 1396

10 - بی هنجاری مثبت و بی هنجاری منفی..........چهارشنبه 22 آذر 1396

همه پستها