زمین شناخت 2017 | اینفو جئولوژی اینفو جئولوژی : آموزش زمین شناسی پایه ، عمومی ، یازدهم ، سوم ، چهارم ، کنکوری ، امتحانی و ... . پیوند های موجود در وب پیج را دنبال کنید ، زیرا کلیه ی مطالب در داخل وب پیج قرار داده نمی شود . سوال های امتحانی در اسرع وقت و به مرور زمان به روز رسانی و کامل می گردند . کانال تلگرام ما : t.me/infogeology http://geology2017.ir 2018-10-19T07:54:16+01:00 text/html 2018-09-30T08:48:21+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 12 - واحد های ژئومورفولوژی ایران . http://geology2017.ir/post/12 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">واحد های ژئومورفولوژی ایران .</font></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16827/16826650-c3d08a2ec7760dc6552728dc47c1952c-l.jpg" target="_blank" title="12 - واحد های ژئومورفولوژی ایران ."><img src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16827/16826650-c3d08a2ec7760dc6552728dc47c1952c-l.jpg" alt="12 - واحد های ژئومورفولوژی ایران ." width="694" vspace="0" hspace="0" height="508" border="0" align=""></a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">منبع : ژئومورفولوژی ایران ، علایی طالقانی ، محمود ، چاپ سوم ، 1384 ، نشر قومس ، تهران . طراحی : حمید رضا مهاجر - 1394 .<br></div> text/html 2018-09-25T13:33:49+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 11 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 8 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . http://geology2017.ir/post/11 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 8 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif" style="max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">جانور با رفتار ها یی مانند ........... و ........... به دیگران اعلام می کند که قلمرو متعلق به آن است . این رفتار ........... نام دارد . ( اجرای نمایش و تهاجم به دیگران - رفتار قلمرو خواهی ) ( ص 119 )</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif" style="max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">جا به جایی طولانی و رفت و برگشتی جانوران .......... نلم دارد . ( مهاجرت ) ( ص 119 )</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif" style="max-width: 100%; height: auto;">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">برخی جانوران برای بقا ، در زمستان ، ............ دارند . ( خواب زمستانی ) ( ص 120 )</font></div></div> text/html 2018-09-25T13:32:52+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 10 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 7 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . http://geology2017.ir/post/10 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 7 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/51.gif">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">امروزه به کمک روش های زیست فناوری ، تولید پلاستیک های قابل تجزیه با صرف هزینه ی کم تر ممکن شده است . ( درست - نادریت ) ( درست ) ( ص 91 )</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/51.gif">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">چگونه امروزه به کمک روش های زیست فناوری ، تولید پلاستیک های قابل تجزیه با صرف هزینه ی کم تر ممکن شده است ؟ این کار با وارد کردن ژن های تولید کننده ی بسپاری از این نوع مواد از باکتری به گیاه امکان پذیر می باشد . زیست فناوری یکی از فناوری های نوین زیستی است . ( ص 91 )</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/51.gif">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">زیست فناوری یکی از فناوری های نوین زیستی است . ( درست - نا درست ) ( درست ) ( ص 91 )</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/51.gif">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">امروزه استفاده از روش های .......... و .......... تحولات مهمی در زمینه ی تولید فرآوره های زیستی فراهم آورده است . ( زیست فناوری و مهندسی زنتیک ) ( ص 92 )</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/51.gif">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">زیست فناوری چیست ؟ به طور کلی به هر گونه فعالیت هوش مندانه ی آدمی در تولید و بهبود محصولات گوناگون با استفاده از موجود زنده ، زیست فناوری گویند . و زیست فناوری یکی از فناوری های نوین زیستی است . ( ص 92 )</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/51.gif"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">&nbsp;به طور کلی به هر گونه فعالیت هوش مندانه ی آدمی در تولید و بهبود محصولات گوناگون با استفاده از موجود زنده ، .......... گویند . ( زیست فناوری ) ( ص 92 )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/51.gif">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">برای تاریخ چه ی زیست فناوری ، که از سال های بسیار دور آغاز شده است ، .......... دوره در نظر می گیرند ؛ 1 ) .......... . 2 ) .......... . 3 ) .......... . ( سه دوره . 1 ) زیست فناوری سنتی . 2 ) زیست فناوری کلاسیک . 3 ) زیست فناوری نوین . ) ( ص 92 )</span></div> text/html 2018-09-25T13:31:49+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 9 - نمونه سوال زیست دوازدهم ( فصل 6 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . http://geology2017.ir/post/9 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">نمونه سوال زیست دوازدهم ( فصل 6 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">گلوکز در کدام دسته از مواد جای می گیرد ؟ مواد مغذی . ( ص 77 )</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div> text/html 2018-09-25T13:30:35+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 8 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 5 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . http://geology2017.ir/post/8 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 5 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">با همه تفاوت ها یی که بین ما و مثلاً زرافه وجود دارد ؛ انرژی مورد نیاز ما به شیوه ی .......... تأمین می شود . ( شیوه ی یکسانی از غذایی که می خوریم ) ( ص 63 )</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">چرا به اکسیژن نیاز مندیم ؟ ( با یک مثال ) نیاز ما به اکسیژن به علت انجام فرآیندی به نام تنفس یاخته ای است ؛ زیرا در این فرایند ATP تولید می شود . مثلاً انرژی ذخیره شده در گلوکز در تنفس یاخته ای ، برای تشکیل مولکول ATP به کار می رود . ( ص 64 )</font></div> text/html 2018-09-25T13:28:30+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 7 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 4 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . http://geology2017.ir/post/7 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 4 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">در هر جمعیتی ، بعضی افراد ممکن است فرزندان بیش تری نسبت به بقیه داشته باشند یا این که اصلاً فرزندی نداشته باشند . این موضوع به .......... اشاره می کند ؛ که این خود از عواملی به حساب می آید که نشان دهنده ی از حالت تعادل خارج شدن جمعیت می باشد . ( رانش دگره ای ) ( ص 54 )</font></div> text/html 2018-09-25T13:27:58+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 6 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 3 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . http://geology2017.ir/post/6 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 3 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">قوانین بنیادی وراثت کشف ........... می باشد . ( گریگور مندل ) ( ص 37 )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">در علم ژن شناسی ، ویژگی های ارثی جان داران را .......... می نامند . ( صفت ) ( ص 38 )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">.......... ، شاخه ای از زیست شناسی است که به چگونگی وراثت صفات از نسلی به نسل دیگر می پردازد . ( ژن شناسی ) ( ص 38 )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">به انواع مختلف یک صفت ، .......... آن صفت می گویند . ( شکل های ) ( ص 38 )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">به انواع مختلف یک صفت ، ( شکل - ویژگی ) های آن صفت می گویند . ( شکل ) ( ص 38 )</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2018-09-25T13:26:48+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 5 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 2 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . http://geology2017.ir/post/5 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 2 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif"><font size="4" face="Mihan-Yekan">&nbsp;به طور کلی سرعت و مقدار .......... در یاخته ها بسته به نیاز تنظیم می شود . ( پروتیین سازی ) ( ص 32 )</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Yekan">به طور کلی .......... و .......... پروتیین سازی در یاخته ها بسته به نیاز تنظیم می شود . ( سرعت و مقدار ) ( ص 32 )</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif"><font size="4" face="Mihan-Yekan">&nbsp;به فرآیند هایی که تعیین می کنند در چه هنگام ، به چه مقدار و کدام ژن ها بیان شوند و یا بیان&nbsp;<font color="#cc0000">نشوند</font>&nbsp;، فرآیند های ........... می گویند . ( تنظم بیان ژن ) ( ص 33 )</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif"><font size="4" face="Mihan-Yekan">&nbsp;نمونه ی تنظیم رو نویسی در پروکاریوت ها ، در نوعی باکتری به نام .......... شناخته شده است . ( اشریشیا کلای ) ( س 33 )</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif"><font size="4" face="Mihan-Yekan">&nbsp;قند مصرفی ترجیحی باکتری اشریشیا کلای .......... است . ( گلوکز ) ( ص 33 )</font></div></div> text/html 2018-09-25T08:43:21+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 4 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 1 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . http://geology2017.ir/post/4 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">نمونه سوال تألیفی امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 1 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">به روز شده : 4 مهر 1397 .</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">&nbsp;ویژگی های بدن ما تحت فرمان .......... می باشند . ( هسته ) ( ص 2 )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">&nbsp;عامل اصلی انتقال اطلاعات وراثتی ، مولکولِ .......... است . ( مولکولِ دِنا ) ( ص 3 )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/88.gif"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">&nbsp;نوکلییک اسید ها ، که شامل .......... و .......... هستند ، همگی بسپار ها یی ( پلیمر ها یی ) از واحد های تکرار شونده به نام ........... هستند . ( دئوکسی ریبونوکلییک اسید ( دِنا ) و ریبو نوکلییک اسید ( رِنا ) - نوکلئوتید ) ( ص 4 )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div> text/html 2018-09-21T11:30:37+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 3 - گسل ( Fault ) http://geology2017.ir/post/3 <div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/31.gif"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;">تقسیم بندی انواع گسل ها به همراه آموزش تصویری متحرک .</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/28.gif"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">طراحی توسط دکتر محمدجعفر زمردیان و مجید ابراهیمی .</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/66.gif"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">گسل : یک سطح گسیختگی که در راستای آن جا به جایی رخ داده باشد .</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/77.gif"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">#آموزش_زمین_شناسی_یازدهم</font></span> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/h9NyC]</div> text/html 2018-09-20T15:04:08+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 2 - دانلود جزوه ی امتحانی د . د . ت زیست شناسی سال سوم و چهارم . http://geology2017.ir/post/2 <div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif">&nbsp;<font face="Mihan-Yekan" size="4">دانلود جزوه ی امتحانی د . د . ت زیست شناسی سال سوم&nbsp; و چهارم .</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif">&nbsp;<font face="Mihan-Yekan" size="4">ویرایش : 2 / 1 .</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif"><font face="Mihan-Yekan" size="4">تاریخ به روز آوری : 2 مهر 1397 .</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif">&nbsp;<font face="Mihan-Yekan" size="4">تهیه و تنظیم : رضا علیاری .</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif">&nbsp;<font face="Mihan-Yekan" size="4">تعداد صفحات : 90 عدد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif">&nbsp;<font face="Mihan-Yekan" size="4">ویرایش بعدی : دارد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif">&nbsp;<font face="Mihan-Yekan" size="4">توصیه : سوال ها به ترتیب و پشت سر هم خوانده شود . + این که جزوه های موجود در زمین شناخت 2017 به طور مداوم به روز رسانی می شوند . پس همیشه جزوه ی جدید را دانلود و مطالعه فرمایید .</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif">&nbsp;<font face="Mihan-Yekan" size="4">لینک دانلود جزوه ویرایش : 2 / 1 &gt;&gt;&nbsp;https://t.me/infogeology/123</font></div> text/html 2018-09-20T14:30:40+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 1 - نسخه ی ایسلندی برای رصد آتش فشان دماوند http://geology2017.ir/post/1 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/1uDhe]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16773/16772352-4ceb478d66582f2a0bb6e9b52ab6a8ce-l.jpg" alt="1 - نسخه ی ایسلندی برای رصد آتش فشان دماوند"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/69.gif"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font size="4" style="" face="Mihan-Yekan">نسخه ی ایسلندی برای رصد آتش فشان دماوند / آتش فشان تفتان و بزمان به نقطه بحران رسیده‌اند ؟</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font size="4" style="" face="Mihan-Yekan">ایسلندی ‌ها چه طور دو روز قبل از فوران آتش فشان ، متوجه آن شدند ؟ / راه کاری برای گرفتن نبض آتش فشان دماوند .</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font size="4" style="" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;<font color="#212121" size="4">گفت و گو با دکتر فرخ توکلی ( مشاور رییس سازمان نقشه برداری کشور )</font></font></div>