تبلیغات
زمین شناخت 2017 - مطالب ابر زمین شناسی ارشد

18 - فرو رانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی در این پهنه رخ داده است ؟ ( کنکاش - زمین شناخت 2017 )

الف ) پهنه کپه داغ . ( توالی رسوبی منظم )

ب ) پهنه البرز . ( دارای دو بخش شرقی - غربی | دارای قله ی دماوند )

ج ) پهنه ایران مرکزی . ( سنگ هایی از پرکامبرین تا سنوزوییک )

د ) پهنه سهند - بزمان ( ارومیه - دختر )

( توضیح ) ( فرو رانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی از ویژگی های پهنه ی سهند - بزمان ( ارومیه - دختر ) می باشد . که بعضی اوقات به این صورت می آید که می گویند این ویژگی در این پهنه رخ داده است ؟ )

18 - تست ارشد زمین شناسی ( مطلب در زمین شناسی یازدهم )


آخرین پست ها

24 - دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم ( کنکوری و امتحانی )..........یکشنبه 24 دی 1396

23 - تجربۀ سفر فضایی با کپسول آمازون ...........یکشنبه 17 دی 1396

22 - کشف آثار و استخوان هایی از مصر باستان..........یکشنبه 17 دی 1396

21 - دانلود جزوه ی چهار راه زمین شناسی یازدهم مخصوص کنکور..........یکشنبه 17 دی 1396

20 - دانلود جزوه ی چهار راه زمین شناسی یازدهم مخصوص ایام امتحانات..........یکشنبه 17 دی 1396

19 - دانلود جزوه ی چهار راه زمین شناسی سوم مخصوص امتحان نهایی..........یکشنبه 17 دی 1396

18 - تست ارشد زمین شناسی ( مطلب در زمین شناسی یازدهم )..........سه شنبه 12 دی 1396

17 - زمین شناسی یازدهم ( تست )..........سه شنبه 12 دی 1396

16 - زمین شناسی یازدهم ( تست )..........سه شنبه 12 دی 1396

15 - زمین شناسی یازدهم ( تست )..........سه شنبه 12 دی 1396

14 - ثبت نخستین امواج زلزله توسط دستگاه لرزه نگار ( تست )..........پنجشنبه 7 دی 1396

13 - جمله ی صحیح ( تست )..........جمعه 24 آذر 1396

12 - کاهش عمومی هوای کره ی زمین ( تست )..........جمعه 24 آذر 1396

11 - تخریب عنصر رادیو اکتیو با تولید گاز ( تست )..........پنجشنبه 23 آذر 1396

10 - بی هنجاری مثبت و بی هنجاری منفی..........چهارشنبه 22 آذر 1396

همه پستها